© 2023 by The Health Spa.  Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Twitter Icon

 Coaching Par og Relasjon

Ni som kommer til coaching har en ønsken om att finna tillbaka till Kærligheten.

Har Ni vanskeligheter att kommunisere ?

Har Ni tappet gnisten i deres forhold?

Barnen tar op all tid så ny har tappet bort deres kærlighet på veien ?

Ni har i tankarna att flytta saman, slå samman familjet , barn ?

 

 

 

Dette kan vara en stor endring i livet som påvirker alle.

I Coaching så hjelper jag dere att finne svaren så att ni kan finna "veien till er Stillhet i deres relasjon , familije

Att bli bevisst av sina egna føelser, partnerens føelser .

Få verktøy som dere kan bruke i veivalg , bli selvstendige individer , motivasjon , læring , trening.

 

Coaching er ingen QuickFixe . Det krævs arbete av var og en før att nå best resultat och nå mål . 

3-10 session - Boka første Konsultasjon her. 

Tid var session 90 min 

Hvor skal vi hen?